English version

Il partenariato

La partnership è composta da:
1) Sosu Ostjylland (Danimarca) coordinatore
2) EURO-NET (Italia)
3) Inercia Digital Sl (Spagna)
4) Masaryk University (Rep. Ceca)
5) Centar za autizam (Croazia)
6) Stando Ltd (Cipro)
7) Zdruzhenie za unapreduvanje na kvalitetot na zhivot na licata so autistichen spektar na narushuvanje "Sina Svetulka" (Macedonia).